ข่าวสารองค์กร

อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีเปิดห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง
และ วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี
 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีเปิดห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง
และ วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี
 วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.