ข่าวสารองค์กร

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558


ภายในงานทำบุญตักบาตรครั้งนี้ ได้มีบุคลากร มศว 
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันทั่วหน้า
โดยมี รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ 

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558


ภายในงานทำบุญตักบาตรครั้งนี้ ได้มีบุคลากร มศว 
ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกันทั่วหน้า
โดยมี รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรครั้งนี้ 
ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.