ข่าวสารองค์กร

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีขึ้น 

ณ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้และ

แจกของขวัญแก่เด็กและเวทีโชว์การแสดงต่างๆ  

โดยในปีนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมแก่เด็กๆด้วย  

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีขึ้น 

ณ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้และ

แจกของขวัญแก่เด็กและเวทีโชว์การแสดงต่างๆ  

โดยในปีนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมแก่เด็กๆด้วย  

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.