ข่าวสารองค์กร


บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 68 รูป

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 68 รูป

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

และรูปปั้นหม่อมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวสารองค์กรล่าสุด
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.