ประชาสัมพันธ์
Information

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณาจารย์ และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

.

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.