ประชาสัมพันธ์
Information

สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม

สาระน่ารู้

ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศล

สวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม


รายละเอียด

สาระน่ารู้

ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศล

สวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม


รายละเอียด

Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.